ניהול נכסי מקרקעין

כמי שייצג משך שנים רבות בנקים,מוסדות וגופים עסקיים שונים (מאז שנות השמונים), צבר עו"ד מעוז ניסיון רב בתחום ניהול נכסי מקרקעין.

עו"ד מעוז שימש כונס נכסים לניהול ומימוש נכסי מקרקעין, על פי מינויים של בית המשפט המחוזי ועל פי צווים של יו"ר הוצל"פ. שימש ומשמש נאמן ומנהל מיוחד לנכסי מקרקעין. מתוקף תפקידיו ניהל נכסי מקרקעין שונים ורכש ניסיון רב בתחום זה.

משרד עו"ד מעוז מטפל בין היתר בניהול שוטף של נכסים, השכרתם ו-או מכירתם, תוך דאגה לקבלת ביטחונות מתאימים וביצוע ביטוחים מתאימים לשמירת האינטרסים של בעלי המקרקעין.

בין היתר מבוצע איתור שוכרים פוטנציאלים תוך ניהול מו"מ, הכנת הסכמי שכירות, ניהול חשבונות נאמנות, גביית דמי שכירות ומתן שירותי תחזוקה שוטפת לנכסים, טיפול ברשויות המתאימות, נקיטת הליכי הוצל"פ במידת הצורך לגביית דמי שכירות, הגשת תביעות פינוי ועוד.

עו"ד מעוז ניהל משך שנים רבות, מכרזים למכירת נכסי מקרקעין עבור בנקים ומוסדות שונים. טיפל בכול ההיבטים הכרוכים במכירות אלו לרבות דיווחים לרשויות המס, גביית כספי התמורה וכיו"ב.

השירותים הניתנים הינם אישיים, תוך ביצוע מעקב שוטף אחר כול נכס ונכס, רישומי מעקב אחר תשלום דמי שכירות, הכנסות והוצאות, מצב בטחונות, חיובי ריביות בגין פיגורים בתשלומים וכיו"ב.

כפועל יוצא מהטיפול הנ"ל מספק עו"ד מעוז ייעוץ משפטי שוטף בכול התחומים הכרוכים בניהול נכסי נדל"ן.