צוואות וירושות

ניסוח ועריכת צוואות ליחידים וצוואות הדדיות.

טיפול בכול הכרוך לצורך הוצאת צווי ירושה וצווי קיום צוואה.

רישום זכויות בלשכת רישום המקרקעין של צווי ירושה וצווי קיום צוואות.

ניהול עיזבונות על פי צווי בית משפט למשפחה.

טיפול במימוש עיזבונות. חלוקת רכוש בן יורשים וכיו"ב.